TEDOM Group je skupina firem majetkově spjatá se společností TEDOM, která se zabývá vývojem, výrobou, instalací a provozováním kogeneračních jednotek.

NAŠE PRODUKTY

Dlouholeté
zkušenosti

Na trhu kogenerace působíme od roku 1991. Po celou dobu určujeme trendy v mnoha oblastech výroby kogeneračních jednotek.

Celosvětová
působnost

Naše stroje jsme instalovali ve více než 50 zemích po celém světě – v různých provedeních a v různých podmínkách.

Vlastní
motory

Při konstrukci kogeneračních jednotek často používáme vlastní motory. Ty neustále vyvíjíme a zdokonalujeme.

Kvalitní
servis

Máme rozsáhlou servisní síť a zkušené servisní partnery. Součástí servisu je i online monitoring kogeneračních jednotek.
8 000 +
instalovaných jednotek
50 +
exportních zemí
900 +
zaměstnanců
Spustit video:
TEDOM GROUP
TEDOM je česká strojírenská firma založená roku 1991. Během své existence instalovala na 4000 kogeneračních jednotek různých výkonů a provedení ve více než 50 zemí celého světa. TEDOM nabízí kogenerační jednotky o elektrickém výkonu od 20 kW do 10 MW na zemní plyn i na bioplyn.
Pobočky společnosti
TEDOM USA Inc., USA | TEDOM s.r.o., Slovensko | TEDOM Poland sp.z.o.o., Polsko | TEDOM-RU, Rusko

NAJDETE NÁS V DESÍTKÁCH ZEMÍ SVĚTA

O NÁS

V TEDOM Group vyrábíme energeticky úsporná zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, která snižují náklady na energie a zároveň jsou šetrná k životnímu prostředí.

Naším cílem je vysoká účinnost stroje, jeho dlouhá životnost a spolehlivost. Všechny tyto požadavky zohledňujeme při vývoji našich kogeneračních jednotek. Vzájemná spolupráce členů skupiny je zárukou profesionálních služeb. Díky celosvětové působnosti jsme schopni vyhovět různým potřebám našich zákazníků a flexibilně reagovat na specifické místní podmínky.

KOGENERACE

Elektřina a teplo z jednoho zdroje

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla neboli kogenerace je způsob výroby elektrické energie, při kterém se užitečným způsobem využije teplo, jež se při procesu výroby elektřiny uvolňuje. Tím se dosahuje velmi vysoké účinnosti využití energie v palivu. Zároveň se díky tomuto procesu minimalizují ztráty, které při tradiční výrobě elektrické energie vznikají.

Kogenerační jednotky jsou flexibilním zdrojem, který dodává energii efektivně a dle potřeby.
Kogenerační jednotky spalují široké spektrum plynných paliv – zemní plyn, LPG bioplyn, kalový plyn, skládkový plyn či důlní plyn.
Díky své efektivitě a nízkým emisím CO2 se jedná o velmi čistý zdroj energie.